برگزاری نشست تخصصی با موضوع آسیب های اجتماعی پیش روی زنان در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۱۸ اسفند ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۳۱۵۸ فرهنگی
تعداد بازدید:۸۴۳
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست تخصصی آسیب های اجتماعی پیش روی زنان با حضور دانشجویان ، اساتید و کارکنان آن دانشکده برگزار گردید.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست تخصصی آسیب های اجتماعی پیش روی زنان با حضور دانشجویان ، اساتید و کارکنان آن دانشکده برگزار گردید.

در این نشست خانم دکتر صیادپور از اساتید دانشگاه در خصوص خشونت های اجتماعی پیش روی زنان ، خشونتهای اقتصادی و میزان شیوع آن در کشورهای مختلف و خشونتهایی که علیه زنان توسط دولت ها رخ می دهد و عوارض روانی و فیزیکی قربانیان خشونت و نیز خشونت های پنهان و روشهای مبارزه با خشونت به ایراد سخنرانی پرداخت.