مشارکت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مصلای بزرگ تهران

۲۶ مرداد ۱۳۸۹ | ۰۴:۳۰ کد : ۳۰۰ فرهنگی
تعداد بازدید:۷۹۱
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، وبه همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی این واحد تعداد ده اثر پژوهشی ، تحقیقی و تألیفی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در غرفه پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی شرکت داده شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، وبه همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی این واحد تعداد ده اثر پژوهشی ، تحقیقی و تألیفی در هجدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در غرفه پژوهشکده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی شرکت داده شد. بر اساس این گزارش این آثار عبارتند از: طرح های پژوهشی «مطالعه تطبیقی و بررسی مفاهیم و کاربردهای واژه سلام در قرآن کریم ، احادیث ، نماز، اسمای حسنای الهی ، ادعیه و ارتباطات اجتماعی » ، اثر علیرضا صالحی ؛ « چراغداران نور ازلی یا تمثیل و مثل در دل قرآن » اثر دکتر جلیل تجلیل؛ «معرفی تفصیلی قرآن در آیات وحی » اثر دکتر نصرت الله فروهر و طرح های تحقیقاتی « برخی عناصر مشابه درگاهان و عرفان اسلامی با توجه به بینش قرآنی اثر دکتر محمود رضا اسفندیار ؛ کرامت و منزلت انسان در قرآن کریم اثر دکتر عین اله ارشادی؛ « تأثیرآیات قرآن کریم بر اندیشه های شعرانی فارسی زبان» اثر آذرنوش سمیعی زفرقندی؛ « رؤیت خداوند در نگاه قرآن ، عترت و عرفان» اثر دکتر محمد صافحیان؛ :«معاد و سیمای قیامت کبری از دیدگاه قرآن و نهج البلاغه » اثر فاطمه اسدی کنی؛ و «عترت شناسی امامت و رهبری » اثر منصوره شاهسون و نیز تألیف کتاب « علوم بلاغی بیان ، معانی ، بدیع بر اساس آیات قرآنی» اثر علیرضا شمالی .