معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار نمود: مسابقه خاطره نویسی با عنوان «اولین نماز من» ویژه فرزندان اساتید و کارکنان

۲۴ مرداد ۱۳۸۹ | ۰۴:۳۰ کد : ۲۹۲ فرهنگی
تعداد بازدید:۷۸۸
به همت ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مسابقه خاطره نویسی با عنوان «اولین نماز من » ویژه فرزندان اساتید و کارکنان واحد برگزار گردید.

 به

همت ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مسابقه خاطره نویسی با عنوان «اولین نماز من » ویژه فرزندان اساتید و کارکنان واحد برگزار گردید.

این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ نماز و با محور قرار دادن فریضه عبادی و انسان ساز نماز اجرا شده و به ده نفر از برگزیدگان به اسامی سیده مهدیه میری ، لیلی میرزا محمدی، روژان سلطان پناه، سارا امیر فیض، مهسان عالمی فر ، امیر رضا میرزا محمدی، سارا جوکاری، نازیلا مرتضی پور، آتنا دارابی و مونا نوریان هدایایی به رسم یاد بود اهدا گردید.

این گزارش می افزاید متن خاطرات شرکت کنندگان بر روی سایت معاونت فرهنگی به آدرس http://farhangi.azad.ac.ir قرار گرفته است.