تقدیر رئیس سازمان بسیج دانشجویی از معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۲ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۷۷۸ فرهنگی
تعداد بازدید:۸۰۲
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور از دکتر سنائی معاون فرهنگی دانشگاه واحد تهران جنوب تقدیر و تشکر نمود. بر اساس این گزارش به دلیل حمایت از برگزاری اردوی راهیان نور در سال گذشته و کسب رتبه دوم تعداد بازدیدکنندگان واحد تهران جنوب در میان دانشگاه های کل کشور ، رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور از معاون فرهنگی واحد تهران جنوب با اهدای لوح ، تقدیر و تشکر نمود
رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور از دکتر سنائی معاون فرهنگی دانشگاه واحد تهران جنوب تقدیر و تشکر نمود. بر اساس این گزارش به دلیل حمایت از برگزاری اردوی راهیان نور در سال گذشته و کسب رتبه دوم تعداد بازدیدکنندگان واحد تهران جنوب در میان دانشگاه های کل کشور ، رئیس سازمان بسیج دانشجویی کشور از معاون فرهنگی واحد تهران جنوب با اهدای لوح ، تقدیر و تشکر نمود