سخنرانی با موضوع تجارت موفق در دانشکده مدیریت و حسابداری برگزار شد

۲۲ دی ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۷۷۶ آخرین رویدادهای واحد
تعداد بازدید:۷۲۲
به همت دفتر پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری در هفته پژوهش سخنرانی باعنوان "Successful Business " توسط دکتر عبدالحمید حاجی پور شوشتری درسالن اجتماعات آن دانشکده برگزار گردید. بر پایه این گزارش این سخنرانی به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و پیرامون مباحث کاربردی مستتر در این رشته ، تحت عنوان successful Business با تاکید برموضوعات Customer Relationship Management ، Reengineering ، Business Plan ، Marketing Plan و... با اشاره به بنگاههای تولیدی و تجاری موفق نظیر سونی و مرسدس بنز و برخی واحدهای داخلی برگزار گردید و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.

به همت دفتر پژوهشی دانشکده مدیریت و حسابداری  در هفته پژوهش سخنرانی باعنوان "Successful Business " توسط دکتر عبدالحمید حاجی پور شوشتری درسالن اجتماعات آن دانشکده  برگزار گردید.

 بر پایه این گزارش این سخنرانی به منظور تشویق و ایجاد انگیزه در دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی و پیرامون مباحث کاربردی مستتر در این رشته ، تحت عنوان successful Business   با تاکید برموضوعات Customer Relationship Management ، Reengineering ، Business Plan ، Marketing Plan و...   با اشاره به بنگاههای تولیدی و تجاری موفق نظیر سونی و مرسدس بنز و برخی واحدهای داخلی  برگزار گردید و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.