برگزاری مراسم سخنرانی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه در دانشکده حقوق ، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۹ آذر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۵۹۹ فرهنگی
تعداد بازدید:۹۲۹
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه سخنرانی در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین همتی در باره معنای وحدت حوزه و دانشگاه و اینکه اساساً هیچ فاصله ای نباید بین حوزه و دانشگاه باشد مواردی را بیان داشت . در ادامه وی در باره مصداقهای وحدت حوزه و دانشگاه از سه جهت هدف که همان خدمت به مردم و جامعه است از لحاظ روش که همان ارتباط فی ما بین روحانی و دانشجو است و نیز مشترکات که همان عقاید مشترک دینی و علمی بین حوزه و دانشگاه است مواردی را مطرح نمود.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه سخنرانی در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید. در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین همتی در باره معنای وحدت حوزه و دانشگاه و اینکه اساساً هیچ فاصله ای نباید بین حوزه و دانشگاه باشد مواردی را بیان داشت . در ادامه وی در باره مصداقهای وحدت حوزه و دانشگاه از سه جهت هدف که همان خدمت به مردم و جامعه است از لحاظ روش که همان ارتباط فی ما بین روحانی و دانشجو است و نیز مشترکات که همان عقاید مشترک دینی و علمی بین حوزه  و دانشگاه است مواردی را مطرح نمود.