شرکت دانشجویان منتخب فرهنگی پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در اردوی مشهد منتخبین منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی

۲۷ آذر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۵۸۲ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۲۹
با مشارکت منطقه 8 دانشگاه و معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 24 نفر از دانشجویان منتخب فرهنگی پسر به اردوی مشهد مقدس اعزام شدند. برای این اردوی 4 روزه برنامه های زیارتی – فرهنگی گوناگونی از جمله زیارت حرم مطهر ثامن الحجج (ع) ، بازدید از مراکز سیاحتی مشهد مقدس و برگزاری مسابقات فرهنگی در نظر گرفته شده است.

با مشارکت منطقه 8 دانشگاه و معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 24 نفر از دانشجویان منتخب فرهنگی پسر به اردوی مشهد مقدس اعزام شدند. برای این اردوی 4 روزه برنامه های زیارتی – فرهنگی گوناگونی از جمله زیارت حرم مطهر ثامن الحجج (ع) ، بازدید از مراکز سیاحتی مشهد مقدس و برگزاری مسابقات فرهنگی در نظر گرفته شده است.