توسط دانشکده تربیت معلم واحد تهران جنوب سلسله مباحث خانواده متعادل و ارتباط موفق برگزار شد

۲۷ تیر ۱۳۸۹ | ۰۴:۳۰ کد : ۲۵۴ فرهنگی
تعداد بازدید:۶۳۷
به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده تربیت معلم این واحد، سلسله مباحث خانواده متعادل و ارتباط موفق با حضور خانم امینیان، مشاور مرکز مشاوره درسالن آمفی تاتراین دانشکده برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده تربیت معلم این واحد، سلسله مباحث خانواده متعادل و ارتباط موفق با حضور خانم امینیان، مشاور مرکز مشاوره درسالن آمفی تاتراین دانشکده برگزار شد.

بر پایه این گزارش، در این جلسات مواردی از قبیل تشکیل کارگاههای  مختلف از بین دانشجویان جهت کارهای علمی و ارائه طرحهای مختلف از سوی  آنان، بررسی مسئله ارتباط از زوایا و ابعاد مختلف از دیدگاه و نقطه نظر اسلام و دانشمندان با موضوعات مختلف مانند درستکاری، شوخ طبعی، صمیمیت، مسئله خانواده متعادل و نقطه تعادل و نقطه مقابل آن خانواده متزلزل و پاره ای از ویژگیهای هر دو خانواده، عوامل موثر در بالندگی، شکوفائی، استحکام خانواده، موارد مربوط به خود شناسی و ... مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.