پنجمین شماره فصلنامه بشارت منتشر شد

۲۷ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۱۱۱ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۶۲
پنجمین شماره بشارت فصلنامه کانون قرآن و عترت و ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب منتشر شد. در این شماره از فصلنامه بشارت سخن مدیر مسئول ، حالات شبانگاه متقین ، نماز در آیینه متون ادب فارسی، نقش نماز در آرامش روان، تجلی نماز در نهج البلاغه، نماز مهمترین وسیله تقرب به خدا، فرمانروایان بهشت، دنیا وسیله یا هدف، اخبار فعالیت های ستاد اقامه نماز واحد، نماز در اسارت ، بروشور یک زندگی شاد و چگونگی تسبیح موجودات عالم به چشم می خورد.

پنجمین شماره بشارت فصلنامه کانون قرآن و عترت و ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب منتشر شد. در این شماره از فصلنامه بشارت سخن مدیر مسئول ، حالات شبانگاه متقین ، نماز در آیینه متون ادب فارسی، نقش نماز در آرامش روان، تجلی نماز در نهج البلاغه، نماز مهمترین وسیله تقرب به خدا، فرمانروایان بهشت، دنیا وسیله یا هدف، اخبار فعالیت های ستاد اقامه نماز واحد، نماز در اسارت ، بروشور یک زندگی شاد و چگونگی تسبیح موجودات عالم به چشم می خورد.

گفتنی است نشریه بشارت با صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و مدیر مسئولی خانم صدیقه اعلمی مسئول کانون  قرآن و عترت واحد منتشر می شود.