برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۷ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۱۰۷ فرهنگی
تعداد بازدید:۷۴۱
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید آن دانشکده با حضور مدیر امور فرهنگی وفوق برنامه، رئیس و معاونین دانشکده و جمعی از استادان و دانشجویان برگزار گردید.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید آن دانشکده با حضور مدیر امور فرهنگی وفوق برنامه، رئیس و معاونین دانشکده و جمعی از استادان و دانشجویان برگزار گردید. در این مراسم ابتدا رئیس و معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده در باره دانشگاه و آئین نامه های آموزشی و دانشجویی مطالبی را بیان داشتند. در ادامه مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه به معرفی فعالیت های فرهنگی پرداخت و آنان را به فعالیت در امور فرهنگی از قبیل کانون ها و نشریات دانشجویی دعوت نمود. در انتهای جلسه نیز بسته های فرهنگی شامل ویژه نامه های صیانت از ارزش ها و هنگامه تابش دانش و لوح فشرده فرهنگی به همراه شاخه گل بین دانشجویان توزیع و از آنها پذیرایی بعمل آمد.