برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۷ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۱۰۵ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۳۹
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید آن دانشکده با حضور رئیس و معاونین ، مسوول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده و جمعی از استادان و دانشجویان برگزار گردید.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید آن دانشکده با حضور رئیس و معاونین ، مسوول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده و جمعی از استادان و دانشجویان برگزار گردید. در این مراسم ابتدا رئیس و معاون آموزشی دانشکده در باره دانشگاه و آئین نامه های آموزشی و دانشجویی مطالبی را بیان داشتند. در ادامه مسوول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده به معرفی فعالیت های فرهنگی پرداخت و آنان را به فعالیت در امور فرهنگی دانشکده دعوت نمود. در انتهای جلسه نیز بسته های فرهنگی شامل ویژه نامه های صیانت از ارزش ها و هنگامه تابش دانش و مواردی از آئین نامه آموزشی به همراه شاخه گل بین دانشجویان توزیع و از آنها پذیرایی بعمل آمد.