برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۱۷ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۵۷ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۶۵۴
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید آن دانشکده با حضور مدیر امور فرهنگی وفوق برنامه، رئیس و معاونین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و جمعی از استادان و دانشجویان برگزار گردید.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید آن دانشکده با حضور مدیر امور فرهنگی وفوق برنامه، رئیس و معاونین دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی و جمعی از استادان و دانشجویان برگزار گردید. در این مراسم ابتدا رئیس و معاون آموزشی دانشکده در باره دانشگاه و آئین نامه های آموزشی و دانشجویی مطالبی را بیان داشتند. در ادامه مدیر امور فرهنگی و فوق برنامه به معرفی فعالیت های فرهنگی پرداخت و آنان را به فعالیت در امور فرهنگی کانون ها و نشریات دانشجویی دعوت نمود. در انتهای جلسه نیز بسته های فرهنگی شامل ویژه نامه های صیانت از ارزش ها و هنگامه تابش دانش و مواردی از آئین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی به همراه شاخه گل بین دانشجویان توزیع و از آنها پذیرایی بعمل آمد.