معرفی مشاهیر علمی – فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- معرفی آقای دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی در دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی

۱۴ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۴۵ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۶۲۱
مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به منظور معرفی مشاهیر علمی و فرهنگی کشور و واحد اقدام به تهیه زندگینامه آقای دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی از نخبگان رشته زبان و ادبیات فارسی نمود.

مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به منظور معرفی مشاهیر علمی و فرهنگی کشور و واحد اقدام به تهیه زندگینامه آقای دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی از نخبگان رشته زبان و ادبیات فارسی نمود. بدین منظور زندگینامه کامل ایشان در محل دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی واحد نصب و در معرض دید اساتید و دانشجویان قرار گرفت.