برگزاری جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۱۴ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۴۴ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۹۰۷
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید آن دانشکده با حضور آقای دکتر هاشم زاده رئیس واحد، مدیر مطالعات و پژوهشهای فرهنگی ، رئیس و معاونین دانشکده فنی و جمعی از استادان و دانشجویان برگزار گردید.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید آن دانشکده با حضور آقای دکتر هاشم زاده رئیس واحد، مدیر مطالعات و پژوهشهای فرهنگی ، رئیس و معاونین دانشکده فنی و جمعی از استادان و دانشجویان برگزار گردید. در این مراسم ابتدا رئیس واحد به ایراد سخنرانی پرداخت ایشان ضمن تبریک موفقیت دانشجویان در ورود به دانشگاه ، خواستار تلاش و کوشش افزون تر آنان در رسیدن به قله های علم و دانش گردید. سپس رئیس و معاونین آموزشی و دانشجویی دانشکده در باره دانشگاه و آئین نامه های آموزشی و دانشجویی مطالبی را بیان داشتند. در ادامه مسوول دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی ضمن معرفی فعالیت های فرهنگی ، آنان را به همکاری و مشارکت در کانون ها و نشریات و سایر فعالیت های فرهنگی دانشکده دعوت نمود. در انتهای جلسه نیز بسته های فرهنگی شامل ویژه نامه هایی صیانت از ارزش ها و هنگامه تابش دانش ، کتاب های فرهنگی و بروشور معرفی دفتر فرهنگ اسلامی به همراه شاخه گل بین دانشجویان توزیع و از آنها پذیرایی بعمل آمد.