معرفی مشاهیر علمی – فرهنگی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- معرفی آقای دکتر علی شریعتمداری در دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

۱۴ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۴۳ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۶۸۰
مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به منظور معرفی مشاهیر علمی و فرهنگی کشور و واحد اقدام به تهیه زندگینامه آقای دکتر علی شریعتمداری از نخبگان رشته علوم تربیتی ، چهره ماندگار کشور ، دارای مدال درجه یک علمی و نشان درجه یک تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران نمود. بدین منظور زندگینامه کامل ایشان در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی واحد نصب و در معرض دید اساتید و دانشجویان قرار گرفت.

مدیریت مطالعات و پژوهشهای فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به منظور معرفی مشاهیر علمی و فرهنگی کشور و واحد اقدام به تهیه زندگینامه آقای دکتر علی شریعتمداری از نخبگان رشته علوم تربیتی ، چهره ماندگار کشور ، دارای مدال درجه یک علمی و نشان درجه یک تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران نمود. بدین منظور زندگینامه کامل ایشان در محل دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی واحد نصب و در معرض دید اساتید و دانشجویان قرار گرفت.