کتاب مجموعه مقالات همایش منطقه ای جلوه های هنری – ادبی قرآن کریم منتشر شد

۱۳ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۳۵ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۶۵۶
به همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب مجموعه مقالات همایش علمی – منطقه ای جلوه های هنری – ادبی در قرآن کریم منتشر گردید. این همایش در خرداد ماه سال جاری بصورت منطقه ای در واحد تهران جنوب برگزار گردیده بود.

به همت کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب مجموعه مقالات همایش علمی – منطقه ای جلوه های هنری – ادبی در قرآن کریم منتشر گردید. این همایش در خرداد ماه سال جاری بصورت منطقه ای در واحد تهران جنوب برگزار گردیده بود. در این کتاب پس از درج متن سخنرانی های آقای دکتر سنائی معاون فرهنگی واحد تهران جنوب ، دکتر آرام رئیس پژوهشکده قرآن و عترت معاونت فرهنگی و دکتر صالحی مدیر کل امور فرهنگی و فوق برنامه معاونت فرهنگی دانشگاه ، مقالات 19 نفر از شرکت کنندگان در این همایش در 240 صفحه به زیور طبع آراسته شده است.