تهیه و توزیع ویژه نامه هنگامه تابش دانش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳۰ شهریور ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۹۶۹ فرهنگی
تعداد بازدید:۸۴۹
به همت مدیریت مطالعات و پژوهش های فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ویژه نامه ای تحت عنوان « هنگامه تابش دانش » جهت دانشجویان جدیدالورود تهیه و در جلسه توجیهی بین دانشجویان توزیع میگردد.

به همت مدیریت مطالعات و پژوهش های فرهنگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ویژه نامه ای تحت عنوان « هنگامه تابش دانش » جهت دانشجویان جدیدالورود تهیه و در جلسه توجیهی بین دانشجویان توزیع میگردد.

این ویژه نامه شامل اهمیت علم آموزی و گزیده ای از آداب تعلم از جمله والایی مقام علم و علماء و متعلمان در منطق سنت و احادیث نبوی، آداب و وظایف دانشجو نسبت به خود و آداب و وظایف دانشجو در دانش آموختن و تکیه گاه های او در رابطه با رفقا و همکلاسی ها می باشد.