برگزاری دومین جلسه گروه آموزشی قرآن کریم در سال 90 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۶ شهریور ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۹۳۲ فرهنگی
تعداد بازدید:۵۸۹
به همت گروه آموزشی قرآن کریم معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دومین جلسه گروه آموزشی قرآن کریم در سال 90 برگزار شد.

به همت گروه آموزشی قرآن کریم معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دومین جلسه گروه آموزشی قرآن کریم در سال 90 برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مدرسین درسی آشنایی با قرآن کریم برگزار گردید ضمن معرفی منبع جدید درس آشنایی با قرآن ، در خصوص برگزاری هماهنگ آزمون مربوط تصمیماتی اتخاذ گردید.