رئیس منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی گفت :

بهترین متخصص ها درعلوم مختلف از دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی هستند

۲۰ شهریور ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۸۹۰ خبر اصلی صفحه اخبار
تعداد بازدید:۸۵۵
آنا: رئیس منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین خدمت را به دولت جمهوری اسلامی ایران کرده است چرا که بهترین متخصص ها درعلوم مختلف از دانش آموختگان این دانشگاه هستند.

آنا: رئیس منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین خدمت را به دولت جمهوری اسلامی ایران کرده است چرا که بهترین متخصص ها درعلوم مختلف از دانش آموختگان این دانشگاه هستند.

به گزارش آنا، رئیس منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی در نخستین جلسه ستاد بزرگداشت سی امین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 17 که به میزبانی واحدعلوم وتحقیقات دانشگاه آزاداسلامی استان گیلان برگزارشد، ضمن تأکید براجرای بخشنامه سازمان مرکزی درخصوص تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دراین سی سال فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی، ما به دستاوردهایی رسیده ایم که جز معجزه چیزدیگری نیست.
دکتر شاهورانی اطلاع رسانی ازخدمات دانشگاه آزاد اسلامی به عموم مردم را از حائز اهمیت دانست و افزود: سرعت رشد دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاه های آموزش عالی کشورهای دیگر اگر سه برابر نباشد کمتر از سه برابر نیست.
رئیس منطقه 17 گفت: دانشگاه آزاد اسلامی بزرگترین خدمت را به دولت جمهوری اسلامی ایران کرده است چرا که بهترین متخصص ها درعلوم مختلف از دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی هستند و هم اکنون دربخشهای مهم علمی، پژوهشی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی
و... به ارائه خدمات ارزنده ای مشغول به فعالیت هستند.
وی به تهیه تاریخچه برای هر واحد دانشگاهی اشاره کرد و افزود: داشتن اطلاعات کافی ازتاریخچه دانشگاه می تواند درمعرفی آن نقش بسزایی داشته باشد واین امراز وظایف این ستاد است
درادامه این نشست پس از ارائه گزارشی توسط دکتر کفایتی رئیس واحدعلوم و تحقیقات استان گیلان از اهم فعالیتهای آن واحد، دکترعلیرضا اقدامی دبیرمنطقه 17نیزبا اشاره به پتانسیل موجود دراستان گیلان و دارابودن موقعیت مناسب منطقه ای گفت: خدمات و دستاوردهای سی ساله دانشگاه آزاد اسلامی نباید برکسی پوشیده باشد و این مسئولیت بردوش روسای واحدها و مراکز دانشگاهی است که با حضورخود درشوراهای اداری شهرها، نمازجمعه ومجامع مختلف علمی به بیان دستاوردها و تأثیرارزشمند انشگاه آزاد اسلامی درتوسعه فرهنگی، اقتصادی و علمی و...پرداخته و بعضی ازذهنیت ها را درخصوص دانشگاه آزاداسلامی تغییر دهند.
دبیرمنطقه 17، دانشگاه آزاد اسلامی را حاصل تلاش و زحمات مسئولان وقت نظام با استعانت از خداوند متعال و با هدف خدمت به جامعه دانست و افزود: وظیفه ستاد بزرگداشت سی امین سالگرد تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی تبیین خدمات دانشگاه ازطریق بهره گیری
از ظرفیت های رسانه ها، بازکردن درهای دانشگاه به روی گروه های مختلف مردم و معرفی امکانات وتجهیزات، کتابخانه ها،آزمایشگاهها و توانمندیهای دانشگاه و... است که درنهایت منجربه برگزاری همایشی درخور شأن دانشگاه آزاد اسلامی خواهد شد.
دراین جلسه پیشنهاداتی ازسوی روسای واحدها و مراکزدانشگاهی جهت بهتربرگزاری این بزرگداشت ارائه و مقررشد درجلسه ای جداگانه ازطریق سیستم ویدئوکنفرانس ارائه و اجرایی شود.