انتشار مقالات ISI اعضای هیات علمی واحد تهران جنوب

۲۴ مرداد ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۷۶۳ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۰۰۸
شش مقاله از سه عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، در مجلات علمی با درجه ISI منتشر شد.

 

به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب، 4 مقاله آقای دکتر منصور شیخان از اعضای هیاًت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با عناوین:

-Neural – based electricity load forecasting using hybrid of GA and ACO for feature selection

-Transient chaotic network-based disjoint multipath routing for mobile ad-hoc networks

-Using DTW neural – based MFCC warping to improve emotional speech recognition

-Speech emotion recognition of using FCBF Feature selection method and GA – Optimized fuzzy ARTMAP neural network

 

در مجله زیر با عنوان :

Neural Computing & Applications, 2011-

با مرتبه علمی ISI به چاپ رسید.

همچنین مقاله خانم دکتر لیلا ترکیان از اعضای هیات علمی این واحد با عنوان:

-Synthesis of Nano Crystalline MgAL2O4 Spinel Powder by Microwave Assisted Combustion

در مجلهISI  با عنوان :

Journal of Inorganic Materials, 2011

-

و یک مقاله آقای دکتر جواد علمائی  عضو هیات علمی واحد  با عنوان:

Designing Electricity Market Auction: Discriminatory Auction or Uniform Pricing Auction-

در مجله زیر با عنوان :

Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 2011

با درجه علمی ISI به چاپ رسید.