برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت ویژه اعضای محترم هیأت علمی، مدیران ارجمند و کارکنان گرامی

۱۱ آبان ۱۴۰۰ | ۰۸:۴۹ کد : ۱۷۴۷۲ سایت خبرها
تعداد بازدید:۷۸۱

اطلاعیه:

 بدینوسیله لینک اتاق مجازی جهت برگزاری دوره های آموزشی ضمن خدمت ویژه اعضای محترم هیأت علمی، کارکنان گرامی و مدیران ارجمند، به شرح زیر اعلام می گردد.

شرکت کنندگان می بایست به صورت میهمان (guest  ) وارد کلاس شوند.

در صورت عدم حضور و فعالیت مستمر در دوره، صدور مدرک پایان دوره برای عزیزان شرکت کننده میسر نمی باشد.

حضور در کارگاه امور قراردادهای تحقیقاتی برای کلیه روسا، مدیران و کارکنان مرتبط اجباری می باشد.

دوره های آموزشی ضمن خدمت ویژه اعضای محترم هیات علمی، مدیران و کارکنان گرامی