تأسیس کانون دانشجویی نخبگان علمی و فرهنگی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۵ تیر ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۶۶۳ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۹۲۹
مجوز شورای فرهنگی واحد ، کانون نخبگان علمی و فرهنگی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأسیس شد.

با مجوز شورای فرهنگی واحد ، کانون نخبگان علمی و فرهنگی دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأسیس شد. این کانون با هدف برنامه ریزی و سیاستگذاری برای شناسایی ، شکوفایی، هدایت و حمایت مادی و معنوی از نخبگان ، جذب ، حفظ ، بکارگیری و پشتیبانی از آنان در راستای ارتقاء تولید علم ، فناوری و توسعه علمی و فرهنگی متوازن ، رشد و اعتلای علم و عمل از طریق نیروی دانشگاهی و احراز جایگاه های برتر علمی ، فرهنگی، فناوری و اقتصادی در صنعت و عرصه های علمی و فرهنگی ، توسعه و تعمیق فرهنگ کار گروهی ، هم افزایی ، هم اندیشی و تعاملات سازنده و غیره تشکیل شده است.گفتنی است کانون نخبگان علمی و فرهنگی دانشکده صنایع با دبیری خانم روشنک فهیمی دانشجوی رشته صنایع این واحد کار خود را آغاز نموده است.