برگزاری جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در تیر ماه

۱۴ تیر ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۶۳۶ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۹۴۰
جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در تیر ماه برگزار شد. در این جلسه برگزاری کارگاه آموزشی ویژه ائمه محترم جماعات مناطق 8 و 12 دانشگاه آزاد اسلامی ، برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه خانواده اساتید و کارکنان واحد ، برگزاری مسابقه نقاشی ویژه فرزندان اساتید و کارکنان واحد با موضوع نماز، و برگزاری کارگاه آموزشی « توصیف و تبیین وضعیت و آسیب شناسی و تحلیل دانش و آگاهی نماز» ویژه خانواده کارکنان و اساتید واحد در ماه مبارک رمضان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.

جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در تیر ماه برگزار شد. در این جلسه برگزاری کارگاه آموزشی ویژه ائمه محترم جماعات مناطق 8 و 12 دانشگاه آزاد اسلامی ، برگزاری مسابقه کتابخوانی ویژه خانواده اساتید و کارکنان واحد ، برگزاری مسابقه نقاشی ویژه فرزندان اساتید و کارکنان واحد با موضوع نماز، و برگزاری کارگاه آموزشی « توصیف و تبیین وضعیت و آسیب شناسی و تحلیل دانش و آگاهی نماز» ویژه خانواده کارکنان و اساتید واحد در ماه مبارک رمضان مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.