هم اندیشی آموزش مجازی واحد تهران جنوب

۰۵ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۳ کد : ۱۵۷۰۲ سایت خبرها
تعداد بازدید:۳۶
با حضور معاون محترم فنی و مهندسی علوم پایه و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و نایب رئیس مرکز آموزش مجازی دانشگاه

جلسه هم اندیشی آموزش مجازی واحد تهران جنوب با حضور دکتر علمائی معاون فنی و مهندسی، علوم پایه و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر خواجوی ریاست واحد، دکتر حسینی معاون اموزشی واحد، دکتر عابدی معاون توسعه مدیریت و منابع، دکتر قضاوتی سرپرست معاونت پژوهش و فناوری، مدیران و معاونین آموزشی مجتمع ها و دانشکده ها در اتاق ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تشکیل شد.

در این جلسه در خصوص موارد مرتبط با آموزش مجازی و آسیب شناسی و راهکار و راهبردهای مناسب بحث و تبادل نظر شد.