پذیرش دانشجو در کلیه مقاطع و رشته های دایر در واحد

۰۲ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۳۹ کد : ۱۵۶۸۲ سایت خبرها
تعداد بازدید:۷۰

 

داننشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در کلیه رشته های دایر در واحد و در کلیه مقاطع تحصیلی

از طریق آزمون ورودی و یا بدون آزمون دانشجو می پذیرد.

متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر از رشته های موجود در واحد در کلیه مقاطع به آدرس:

ورودیهای جدید/http://edu.azad.ac.ir/fa/page/8430 مراجعه نمایند.