به میزبانی واحد تهران جنوب برگزار شد؛

نشست هیات اندیشه ورز واحدهای دانشگاهی تهران جنوب و واحد اسلامشهر

۲۳ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۸:۳۹ کد : ۱۵۶۴۰ سایت خبرها
تعداد بازدید:۱۰۲
اولین جلسه هیئت اندیشه ورز دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران جنوب و واحد اسلامشهر در مجتمع ولیعصر (عج) واحد تهران جنوب برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی،اولین جلسه هیئت اندیشه ورز دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران جنوب و اسلامشهر با حضور اعضاء و حجه الاسلام دکتر خیری رئیس مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر تشکیل شد.

دکتر کهندل رئیس هیئت اندیشه ورز دو واحد دانشگاهی تهران جنوب و اسلامشهر، ضمن تشکر و قدردانی از ریاست مرکز مطالعات، برنامه ریزی و تعالی علوم انسانی و هنر از شرکت در این نشست بیان داشت: هیئت اندیشه ورز مجموعه ای از اساتید صاحب نظر و باورمند به تعالی علوم انسانی و هنر هستند که دارای توان راهبرد نگاری، آینده نگری و نگرش عملیاتی هستند تا آموزش و پژوهش در حوزه علوم انسانی و هنر را به روز رسانی، بومی سازی و اسلامی نمایند.

وی افزود: این نهاد نو پا در دانشگاه آزاد اسلامی بعد از ایجاد معاونت علوم انسانی و هنر و در راستای عملیاتی کردن اهداف این معاونت در ساختار دانشگاه آزاد اسلامی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: ماموریت این هیئت ها عبارتند از مساعدت، مشاوره در قلمروی سیاست گذاری، گفتمان سازی، پایش علمی، تشخیص نیازها، شناسایی ظرفیت های علمی و بالاخره ارائه پیشنهادهای عملیاتی در راستای تعالی علوم انسانی و هنر جهت تبدیل دانشگاه به مرجعیت علمی و پیوند علوم انسانی و هنر با نظام و جامعه اسلامی و در یک کلام تحقق دانشگاه اسلامی بر اساس سند دانشگاه اسلامی مصوب شورای انقلاب فرهنگی است.

دکتر کهندل اظهار امیدواری کرد که دانشگاه آزاد اسلامی با عنایت خداوند باری تعالی بتواند قدم های موثری در راستای ارتقای علوم انسانی متناسب با فرهنگ ایرانی اسلامی بردارد.