تازه های نشر - کتاب علوم بلاغی – بیان، معانی، بدیع بر اساس آیات قرآنی تالیف علیرضا شمالی

۲۸ فروردین ۱۳۸۹ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۴۳ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۱۵۱
کتاب علوم بلاغی – بیان، معانی، بدیع بر اساس آیات قرآنی تالیف علیرضا شمالی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب توسط انتشارات علمی این واحد منتشر شد.

کتاب علوم بلاغی – بیان، معانی، بدیع بر اساس آیات قرآنی تالیف علیرضا شمالی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب توسط انتشارات علمی این واحد منتشر شد.

در این کتاب سعی شده است با استفاده از آیات و روایات، قواعد علوم معانـی، بیان و بدیـع به خواننـده علاقه مند آموزش داده شود. مخاطبان این کتاب به طور خاص دانشجویان رشته های الهیات، ادبیات عربی و فارسی و به طور عام علاقه مندان به زبان عربی هستند .