برگزاری نشست تخصصی با عنوان "فانوس هدایت" در دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۳۶۳ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۱۳۰۵
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست تخصصی تحت عنوان "فانوس هدایت" و با موضوع رابطه استاد و دانشجو و ارائه راهکار مناسب در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نشست تخصصی تحت عنوان "فانوس هدایت" و با موضوع رابطه استاد و دانشجو و ارائه راهکار مناسب در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.

در این مراسم ابتدا خانم دکتر دارابی از اساتید دانشگاه در باره دو جانبه بودن رابطه استاد و دانشجو ، تعریف مهارت ارتباط، فرآیند ارتباطی شامل فرستنده و گیرنده پیام، مکانیزم برقراری ارتباط و آداب و وظایف استاد در کلاس درس به ایراد سخنرانی پرداخت. سپس آقای دکتر ابراهیم پور در باره اینکه اساتید باید یک تیتر بنیادی در شیوه تدریس خود داشته باشند، دیدگاههایی در جهت تعامل بین دانشجو و استاد، مخاطب شناسی، به روز شدن اطلاعات و آشنایی هر چه بیشتر با نیاز و زبان مخاطب ، ویژگی های مهم استاد و وظایف دانشجو مطالبی را بیان نمود.

در ادامه مراسم ازمباحث مطرح شده در این نشست سوالاتی مطرح و به ده نفر از دانشجویانی که بهترین پاسخ را دادند. جوایزی اهداء گردید.