تهیه و نصب نمایه آیات قرآن کریم و احادیث مرتبط با اقامه نماز در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۳۶۲ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۸۳۹
به همت ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نمایه آیات قرآن کریم و احادیث مرتبط با اقامه نماز و اقامه نماز جماعت تهیه و در اماکن مختلف کلیه دانشکده های واحد نصب گردید.

به همت ستاد اقامه نماز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نمایه آیات قرآن کریم و احادیث مرتبط با اقامه نماز و اقامه نماز جماعت تهیه و در اماکن مختلف کلیه دانشکده های واحد نصب گردید.

 

گفتنی است تهیه و نصب این نمایه ها به منظور توجه بیشتر دانشگاهیان به اقامه نماز جماعت و نماز اول وقت انجام شده است.