برگزاری مراسم بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام در دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۳۶۱ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۸۴۷
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب مراسم بزرگداشت روز حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم عمر خیام در سالن آمفی تئاتر آن دانشکده برگزار گردید. در این مراسم شعر خوانی و شاهنامه خوانی با حضور شاعران برجسته آقایان محسن میرزا علی (نقال شاهنامه) ، حمید رضا شکار سری و عباس صادقی (شاعر) و نیز اساتید و دانشجویان برگزار گردید.