بازدید دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب از موزه عباسی

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۳۳۶ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۶۴۱
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشجویان آن دانشکده از موزه عباسی دیدن کردند. گفتنی است موزه عباسی به یاد بود نقاش مشهور دوره صفوی رضا عباسی نام گذاری شده و شامل آثار هنری دوره پیش از تاریخ تا قرن سیزدهم هجری است که در سه تالار، پیش از اسلام، هنرهای اسلامی و نگارگری و خوشنویسی به نمایش گذاشته شده است.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب دانشجویان آن دانشکده از موزه عباسی دیدن کردند. گفتنی است موزه عباسی به یاد بود نقاش مشهور دوره صفوی رضا عباسی نام گذاری شده و شامل آثار هنری دوره پیش از تاریخ تا قرن سیزدهم هجری است که در سه تالار، پیش از اسلام، هنرهای اسلامی و نگارگری و خوشنویسی به نمایش گذاشته شده است.