تأسیس کانون دانشجویی مهدویت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۳۳۵ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۶۱
مجوز شورای فرهنگی واحد ، کانون دانشجویی مهدویت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأسیس شد. این کانون با هدف ارتقای سطح بصیرت و معرفت دانشجویان در عرصه مهدویت، ارتقای سطح معنوی دانشجویان در راستای اهداف کانون ، ترویج فرهنگ انتظار و روح امید به آینده ای روشن، رشد فکری جامعه دانشگاهی در جهت ایجاد حرکتی مستمر برای شناخت حقیقت، توسعه فرهنگ مهدویت در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، مذهبی، پاسخ گویی به نیازها و شبهات دانشجویان در رابطه با مباحث مهدویت وغیره تشکیل شده است.

با مجوز شورای فرهنگی واحد ، کانون دانشجویی مهدویت دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب تأسیس شد. این کانون با هدف ارتقای سطح بصیرت و معرفت دانشجویان در عرصه مهدویت، ارتقای سطح معنوی دانشجویان در راستای اهداف کانون ، ترویج فرهنگ انتظار و روح امید به آینده ای روشن، رشد فکری جامعه دانشگاهی در جهت ایجاد حرکتی مستمر برای شناخت حقیقت، توسعه فرهنگ مهدویت در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی ، مذهبی، پاسخ گویی به نیازها و شبهات دانشجویان در رابطه با مباحث مهدویت وغیره تشکیل شده است.گفتنی است کانون مهدویت دانشکده مدیریت و حسابداری با دبیری آقای حامد رحمانی دانشجوی رشته حسابداری این واحد کار خود را آغاز نموده است.