برگزاری اولین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال جاری

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۱۹۹ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۵۳۳
اولین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال جاری برگزار شد.

اولین جلسه ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در سال جاری برگزار شد. در این جلسه برگزاری سلسله نشست های "معماری زندگی" ویژه دانشجویان، ارائه فراخوان در خصوص پیشنهاد بهترین طرح همراه با راهکار مربوط به گسترش و توسعه اقامه بهتر و باشکوه تر نمازجماعت در دانشگاه، برگزاری جلسات هفتگی تفسیر قرآن کریم در دانشکده صنایع توسط کانون جرعه نور و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ به شبهات دینی دانشجویان توسط کانون جرعه نور دانشکده صنایع، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.