تازه های نشر – انتشار کتاب آموزش تکنیک های تنیس روی میز

۳۱ فروردین ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۱۹۳ آخرین رویدادهای واحد
تعداد بازدید:۹۱۱
به اهتمام دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب " آموزش تکنیک‌های تنیس روی میز (از مبتدی تا پیشرفته)" تألیف آقای دکتر رضا نیک بخش عضو هیات علمی این واحد دانشگاهی، منتشر شد

به اهتمام دفتر انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب کتاب " آموزش تکنیک‌های تنیس روی میز (از مبتدی تا پیشرفته)" تألیف آقای دکتر رضا نیک بخش عضو هیات علمی این واحد دانشگاهی، منتشر شد

در این کتاب آموزش تمام تکنیک‌های آموزش همراه با تصاویر مربوط به آن ارائه شده است. کتاب به سه بخش تقسیم شده است. بخش اول شامل تاریخچه مختصری از تنیس روی میز، قوانین و مقررات، آشنائی به انواع و نحوه گرفتن راکت و اهمیت حرکت پا و بازگشت به حالت اولیه است .

بخش دوم به آموزش ضربه های مقدماتی اختصاص یافته و در نهایت تکنیک هایی برای زدن سرویس و تمرینات در تنیس روی میز است .

و بخش سوم کتاب به آموزش تکنیک های پیشرفته اختصاص یافته که شامل آموزش ضربات لوپ، کات، فلیپ فور هند و بک هند، فورهند ری تاپ اسپین، سرویس های پیشرفته و دریافت سرویس است.