معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب برگزار می کند: همایش قرآنی کار و تلاش از منظر اسلام

۲۹ فروردین ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۱۷۳ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۶۷۷
کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب همایش قرآنی کار و تلاش از منظر اسلام را در سطح واحد ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان برگزار می کند.

کانون قرآن و عترت معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب همایش قرآنی کار و تلاش از منظر اسلام را در سطح واحد ویژه اساتید، دانشجویان و کارکنان برگزار می کند.

دکتر سنائی معاون فرهنگی واحد تهران جنوب ضمن بیان خبر فوق افزود: همایش قرآنی کار و تلاش از منظر اسلام در راستای نامیده شدن سال جدید بعنوان سال جهاد اقتصادی با محورهای مبانی جهاد اقتصادی در اسلام، وجوه معنایی واژه "سعی" در اسلامی ، رویکرد اخلاقی اسلام نسبت به کار و تلاش اقتصادی ، بررسی و تبیین رابطه کار و تلاش با ازدواج موفق از منظر اسلام ، عوامل و زمینه های تقویت نیروی کار و استمرار تلاش از منظر اسلام و بررسی و تبیین رابطه کار و تلاش با کاهش بزهکاری و جرم از منظر دین اسلام برگزار می شود. وی در ادامه گفت: علاقمندان می توانند تا خرداد ماه مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند