برپایی نمایشگاه کتاب در دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

۲۳ اسفند ۱۳۸۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۰۸۳ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۷۵۱
به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نمایشگاه کتابی در آن دانشکده برپا گردید.گفتنی است آثار ارائه شده در بخش های مذهبی ، ادبیات و تاریخ بود که مورد استقبال استادان ، دانشجویان و کارکنان دانشکده قرار گرفت.

به همت دفتر فرهنگ اسلامی دانشکده ادبیات فارسی و زبانهای خارجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نمایشگاه کتابی در آن دانشکده برپا گردید.گفتنی است آثار ارائه شده در بخش های مذهبی ، ادبیات و تاریخ بود که مورد استقبال استادان ، دانشجویان و کارکنان دانشکده قرار گرفت.این نمایشگاه کتاب که با تخفیف ویژه نیز همراه بود به مدت 10 روز در دانشکده ادامه داشت.