کسب رتبه دوم نشریه کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (بشارت) در چهارمین جشنواره نشریات دانشگاهی مناطق 8 و 12

۲۳ اسفند ۱۳۸۹ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۰۷۸ رویدادهای فرهنگی واحد
تعداد بازدید:۶۲۰
نشریه بشارت به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و مدیر مسوولی خانم صدیقه اعلمی مسوول کانون قرآن و عترت واحد در چهارمین جشنواره نشریات دانشگاهی مناطق 8 و 12 دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور دبیر منطقه 8 دانشگاه برگزار گردید.

نشریه بشارت به صاحب امتیازی کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و مدیر مسوولی خانم صدیقه اعلمی مسوول کانون قرآن و عترت واحد در چهارمین جشنواره نشریات دانشگاهی مناطق 8 و 12 دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور دبیر منطقه 8 دانشگاه برگزار گردید. در بخش نشریات دانشگاهی قرآن و عترت و نماز حائز رتبه دوم گردید.