اخبار

جلسه مجازی ریاست واحد تهران جنوب با اساتید واحد برگزار شد

جلسه مجازی ریاست واحد تهران جنوب با اساتید واحد برگزار شد گالری

این جلسه عصر امروز مورخ ۹۹/۶/۵ جلسه مجازی رئیس واحد تهران جنوب با جمعی از اساتید واحد به صورت مجازی و به منظور بحث و تبادل نظر پیرامون مسائل، مشکلات و برنامه های راهبردی این دانشگاه برگزار گردید.

ادامه مطلب