ارتباط با ریاست دانشگاه

ارتباط مستقیم با ریاست محترم واحد
 • مرحله ارتباط مستقیم با ریاست محترم واحد در صورتی که مطلبی (انتقاد؛ پیشنهاد؛ آمادگی برای همکاری در طرح های تحولی جهت ارتقای واحد و دانشجو؛ ارائه طرح دانش بنیان؛ انجام پویش‌های مجازی؛ فعالسازی دیگر موارد طرح نصر و غیرو ) برای انتقال مستقیم به ریاست محترم واحد دارید آن را به صورت مختصر در کادر زیر به همراه تلفن تماس جهت پیگیری وارد نمایید و سپس دکمه ارسال را بزنید. در اولین فرصت پاسخ شما از طریق پیامک و یا تماس تلفنی از سوی خود ایشان انجام می پذیرد. توضیح : مطالب انتقال یافته محرمانه نزد حوزه ریاست محفوظ است
  0
 • 1
 • نام:*
  2
 • نام خانوادگی:*
  3
 • شماره دانشجویی/کدهمکاری:*
  4
 • شماره تماس:*
  5
 • پست الکترونیک:*
  6
 • انتقاد/پیشنهاد/شکایت:*
  7