فرم نظر سنجی از دانشجویان انصرافی

نظرسنجی از دانشحویان انصرافی
 • 0
 • نام:*
  1
 • نام خانوادگی:*
  2
 • دانشکده:*
  3
 • رشته:*
  4
 • شماره دانشجویی:*
  5
 • تاریخ*
  6
 • دانشجوی گرامی دلیل انصراف خود را علامت بزنید:*
  مشکلات شخصی
  مشکلات مالی
  مشکل نظام وظیفه (اتمام سنوات تحصیلی)
  عدم علاقه به رشته انتخابی
  مهاجرت به کشورهای دیگر
  کمبود اساتید مجرب
  برخورد نامناسب کارکنان و اساتید
  نامناسب بودن برند واحد تهران جنوب
  فضای نامناسب و قدیمی دانشکده و ستاد
  کمبود امکانات رفاهی (پارکینگ، سلف سرویس، سالن ورزشی)
  کمبود امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی
  7
 • سایر توضیحات یا موارد پیشنهادی:*
  8