کلاس جبرانی مجتمع فنی

برگزاری کلاس جبرانی: مجتمع فنی و مهندسی
 • 0
 • توجه: همکاران گرامی با درخواست کلاس جبرانی فقط از ساعت ۷:۳۰ تا ۲۰ در کل روزهای هفته موافقت می شود.
  1
 • نام استاد:*
  2
 • عنوان درس:*
  3
 • کد کلاس:*
  4
 • کد درس (براساس آفرد واحد):*
  5
 • ساعت تشکیل براساس آفرد*
  6
 • روز تشکیل براساس آفرد*
  7
 • تاریخ برگزاری:*
  8
 • ساعت برگزاری:*
  9
 • تاریخ غیبت:*(درصورت وجود)
  10
 • ساعت غیبت:*
  11
 • تعداد واحد عملی:*
  12
 • تعداد واحد نظری:*
  13
 • توضیحات:*
  14
 • 15
 • استاد محترم لطفا چهار روز قبل از برگزاری کلاس جبرانی درخواست آن را ارسال فرمائید. مسئولیت هماهنگی و اطلاع رسانی به دانشجویان برای تشکیل کلاس جبرانی به عهده استاد از طریق سایت Enroll و تالار اخبار Vclass و پیام رسان ها است.
  16