برگزاری کلاس جبرانی

توجه: لطفا در روزهای ۱۵،۱۴،۵،۴ و ۲۳ خرداد درخواست کلاس جبرانی نفرمائید.
 • 0
 • با توجه به ترافیک شبکه با درخواست کلاس جبرانی از ساعت 7:30 تا 20 در روزهای جمعه یا در طول هفته از ساعت 16 تا 20 موافقت می شود. در ساعات دیگر درخواست ارسالی، به صورت موردی بررسی خواهد شد.
  1
 • نام استاد:*
  2
 • دانشکده (محل تشکیل کلاس):*
  3
 • عنوان درس:*
  4
 • کد کلاس:*
  5
 • کد درس (براساس آفرد واحد):*
  6
 • ساعت تشکیل براساس آفرد*
  7
 • روز تشکیل براساس آفرد*
  8
 • تعداد دانشجویان:*
  9
 • تاریخ برگزاری:*
  10
 • ساعت برگزاری:*
  11
 • توضیحات:*
  12
 • 13
 • به ازای هر درس اطلاعات به صورت جداگانه ارسال شود.
  14
 • استاد محترم لطفا چهار روز قبل از برگزاری کلاس جبرانی درخواست آن را ارسال فرمائید. مسئولیت هماهنگی و اطلاع رسانی به دانشجویان برای تشکیل کلاس جبرانی به عهده استاد از طریق سایت Enroll و تالار اخبار Vclass و پیام رسان ها است.
  15