لیست رشته های تحصیلی

نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۵ مورد.
پرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلی
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک -حرارت وسیالات(کارشناسی)(مهندسی مکانیک (حرارت و سیالاتکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک -طراحی جامدات-(کارشناسی)(مهندسی مکانیک(طراحی جامداتکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران _ نقشه برداری (کارشناسی)مهندسی تکنولوژی نقشه برداریکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی مکانیک -حرارت وسیالات(کارشناسی)مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمران (عمران)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)(مهندسی عمران (عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمرانکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران _ نقشه برداری (کارشناسی)مهندسی عمران(نقشه برداری)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی عمران(کارشناسی)مهندسی عمران (آب)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی معدن - استخراج(کارشناسی)مهندسی معدن- استخراج معدنکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی معدن - استخراج(کارشناسی)مهندسی معدن- استخراج معدنکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی معدن - اکتشاف (کارشناسی پیوسته)مهندسی معدن- اکتشاف معدنکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی نفت(کارشناسی پیوسته)مهندسی نفت ( مهندسی حفاری واستخراج نفت)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی برق -قدرت(کارشناسی)مهندسی برقکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی پزشکی(کارشناسی پیوسته)مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی معدن (کارشناسی)مهندسی معدن(کارشناسی)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر(کارشناسی)مهندسی کامپیوتر (فنآوری اطلاعات)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی کامپیوتر(کارشناسی)مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتریکارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیمهندسی نفت(کارشناسی پیوسته)مهندسی نفت (حفاری و استخراج نفت)کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسیعمران (راه و ساختمان)(ساختمان (کارهای عمومی ساختمانکاردانی ناپیوسته