آرشیو دستاوردها

قرارداد همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با دانشگاه های کشور آلمان

قرارداد همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با دانشگاه های کشور آلمان

اعطای مدرک دانشگاهی مشترک با آزمون اختصاصی در رشته های فنی و مهندسی، معماری و حقوق و برگزاری سمینارها و کنفرانس های مشترک علمی از مهم ترین موضوعات این قراردادها می باشد. برپایۀ این گزارش، قرارداد همکاری با دانشگاه های نوردهاوزن، ارفورت و المیناو امضاء شده است و طی روزهای آینده قرارداد با دانشگاههای" برلین" و "ینا" نیز منعقد خواهد شد.

بیشتر