جلسه هماهنگی فعالیت های مشترک فنآورانه، پژوهش و آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و واحد پردیس

۲۸ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۶
تعداد بازدید:۱۴۹۱
به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب، اولین جلسه هماهنگی جهت اجرایی نمودن تفاهم نامه منقعده واحد تهران جنوب و واحد پردیس با نظارت استان تهران در واحد پردیس با حضور روسا و معاونین دو واحد برگزار گردید.
جلسه هماهنگی فعالیت های مشترک فنآورانه، پژوهش و آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و واحد پردیس

به گزارش روابط عمومی واحد تهران جنوب، اولین جلسه هماهنگی جهت اجرایی نمودن تفاهم نامه منقعده واحد تهران جنوب و واحد پردیس با نظارت استان تهران در واحد پردیس با حضور روسا و معاونین دو واحد برگزار گردید.

برپایه این گزارش، مقرر گردید فاز یک عملیات عمران در دهه فجر آغاز گردد.