قرارداد همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با دانشگاه های کشور آلمان

۱۰ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۵:۲۵
تعداد بازدید:۸۳۰۳
اعطای مدرک دانشگاهی مشترک با آزمون اختصاصی در رشته های فنی و مهندسی، معماری و حقوق و برگزاری سمینارها و کنفرانس های مشترک علمی از مهم ترین موضوعات این قراردادها می باشد. برپایۀ این گزارش، قرارداد همکاری با دانشگاه های نوردهاوزن، ارفورت و المیناو امضاء شده است و طی روزهای آینده قرارداد با دانشگاههای" برلین" و "ینا" نیز منعقد خواهد شد.
قرارداد همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با دانشگاه های کشور آلمان

دکتر بهروز دانشیان ریاست واحد تهران جنوب و هیأت همراه بمنظور عقد قرارداد همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب با دانشگاه های نوردهاورن، ارفورت و المیناو به کشور آلمان سفر کرد. دانشیان گفت: این سفر به منظور عقد قرارداد با دانشگاههای نوردهاوزن، ارفورت، المیناو، برلین و ینا با هدف تبادل دانشجویان و اعضای هیأت علمی، تبادل نشریات و اطلاعات دانشگاهی، توسعه کیفی علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته و قرار است همکاری های مشترک در مراکز تحقیقاتی دانشگاه های دو کشور انجام گیرد. گفتنی است اعطای مدرک دانشگاهی مشترک با آزمون اختصاصی در رشته های فنی و مهندسی، معماری و حقوق و برگزاری سمینارها و کنفرانس های مشترک علمی از مهم ترین موضوعات این قراردادها می باشد. برپایۀ این گزارش، قرارداد همکاری با دانشگاه های نوردهاوزن، ارفورت و المیناو امضاء شده است و طی روزهای آینده قرارداد با دانشگاههای" برلین" و "ینا" نیز منعقد خواهد شد. خاطر نشان می شود در این سفر دکتر دانشیان ریاست واحد تهران جنوب و هیأت همراه از چندین مرکز تحقیقاتی من جمله مرکز تحقیقات انرژی های تجدیدپذیر دانشگاه نوردهاوزن بازدید بعمل آورده است.