تعلیم اللغة الفارسیة

برگزاری کلاس های فارسی برای غیر فارسی زبانان

https://instagram.com/iautehran_international

آدرس سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

http://azad.ac.ir/fa

آدرس سایت آموزش زبان فارسی

http://persianclass.azad.ac.ir